Projekt MOEC

16 lipca 2019 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ KA202 Cooperation for innovation and the exchange of good practices zatwierdziła pozytywnie i przyjęła do realizacji Międzynarodowy Projekt Innowacyjny o charakterze naukowo-badawczym, który nosi tytuł: „More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten” [Więcej możliwości dla każdego dziecka: wczesne wykrywanie trudności dzieci w przedszkolu].

Wnioskodawcą i liderem projektu jest Universita Cattolica del Sacro Cuore (Włochy) a partnerami projektu są: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (budżet KUL: 47 932.00 EUR), Universidad Pontificia Comillas (Hiszpania), Université catholique de l’Ouest (Francja), Istituto Comprensivo «G. FALCONE e P. BORSELLINO (Włochy), Istituto Comprensivo “Gabrio Piola” (Włochy), Miejskie Przedszkole nr 5 (Puławy, Polska), Norte Dame de la Source (Francja), Institución Profesional Salesiana (Hiszpania).

Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ (KA2Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Partnerstwa strategiczne: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE). Projekt będzie realizowany od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

Kierownikiem zespołu merytorycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dr Barbara Borowska, a członkami zespołu merytorycznego: dr Klaudia Martynowska oraz dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL. Funkcję eksperta pełni prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Prowadzenie biura projektu oraz obsługę projektu w zakresie finansowo-administracyjnym zapewnia Dział Projektów Międzynarodowych KUL. Osobą reprezentującą Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach jest mgr Iwona Chmurzyńska pełniąca funkcję Dyrektora placówki.

Więcej informacji o partnerach projektu:

https://www.kul.pl/about-the-institute,21172.html
https://mp5.um.pulawy.pl/o-nas/