Zespół

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Kierownik zespołu merytorycznego

  • dr Barbara Borowska

Zespół merytoryczny:

  • dr Klaudia Martynowska
  • dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL.

Ekspert:

  • Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Prowadzenie biura projektu oraz obsługę projektu w zakresie finansowo-administracyjnym zapewnia Dział Projektów Międzynarodowych KUL.

 

Miejskie Przedszkole Nr 5,
Lublin (PL)

Partner Projektu: 

Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach

  • Dyrektor: mgr Iwona Chmurzyńska